024-6418922
06-107 129 82

Geschiedenis van de Eikenhorst
te Wijchen

Geschiedenis van de boerderij de Eikenhorst

Boerderij De Eikenhorst is een eeuwenoude boerderij aan de rand van Wijchen, gelegen aan het Wijchens Ven. Uit de eerste aankoop nota’s, gevonden in het archief van het Oud Burgeren Gasthuis, blijkt dat de boerderij minimaal 300 jaar oud moet zijn. Op deze nota viel te lezen dat de zorginstelling het bedrijf gekocht heeft in 1743. Het omvatte toen enkele bedrijfsgebouwen en een totale grondoppervlakte van 12 morgens. (een oude oppervlakte maat, een morgen was ongeveer de totale oppervlakte van wat men in 1 ochtend kon bewerken) Al met al niet zo groot dus. In de loop der tijd heeft men gronden bijgekocht. 

De familie Sengers is aan het begin van de 20e eeuw op deze locatie terecht gekomen. Van oudsher kwamen zij uit Hernen en pachtten daar een boerenbedrijf van een protestante kerk. Gezien het feit dat de familie katholiek was en de kerk waarvan de boerderij gehuurd werd protestant, werden zij verzocht uit te zien naar een andere locatie.

Per toeval is men toen aan de Staddijk 1 terecht gekomen. De Eikenhorst omvatte ondertussen een fors groter areaal landbouwgrond in vergelijking met het aankoop moment door het Oud Burgeren Gasthuis. De bewerkbare oppervlakte bedroeg ondertussen ruim 35 ha grond, enkele schuren en een woonhuis. Tevens behoorde er nog enkele hectares bos bij de boerderij. Vanwege het feit dat het een grote familie was, er waren toen 13 kinderen aanwezig, mochten zij op deze locatie starten. Een deel bos is toen ontgonnen en omgezet in gras en akkerland. Rond 1940 heeft opa The, samen met oma Lies deze locatie verder geëxploiteerd. Veel werk werd er verricht met de hand en het paard. Het was uiteraard hard werken, maar vele handen hielpen daar bij, zodat het toch rond gezet kon worden. Het bedrijf kon voor die tijd omschreven worden als een authentiek gemengd bedrijf. Er was zowel melkvee, varkens, pluimvee aanwezig en er werden granen, aardappelen, suikerbieten, klaver en voederbieten geteeld.

In 1968 heeft hun zoon Piet, samen met zijn vrouw Anny De Eikenhorst voortgezet. Het bedrijf raakte meer en meer gemechaniseerd, waardoor de knecht en meid verzocht werden elders onderdak te vinden. 

Het bedrijf ging zich specialiseren richting de melkveehouderij. Rond 1980 heeft het bedrijf radicale keuzes moeten maken. Er werd dwars door een groot gedeelte landbouwgrond aanliggend aan de boerderij, ruimte gemaakt voor aanleg van de snelweg A73 en tevens werd een groot sportpark gerealiseerd aan de Staddijk. Dit kostte de huurders van boerderij De Eikenhorst alles bij elkaar ongeveer 22 hectare landbouwgrond. Wat restte was een oppervlakte van ongeveer 13 hectare inclusief erf. Hierdoor verdween ook de akkerbouwtak van het bedrijf. Van de varkens en pluimvee was al eerder afscheid genomen.

In 2006 hebben de huidige bewoners, Edwin en Sandra Sengers, het bedrijf overgenomen van bovengenoemde (schoon)ouders. In 2010 kregen zij de kans om de gehele boerderij, wat nog steeds eigendom was van het Oud Burgeren Gasthuis, te kopen. Dit vergrootte de ondernemingsvrijheid aanmerkelijk. Al langer was er de gedachtegang om in te spelen op kansen in de recreatie/horeca op deze locatie. Daarom verrees er een nieuw gedeelte stal en machineloods achter op het erf, om de door ons zo genoemde oude schuur vrij te maken voor andere activiteiten. De schitterende omgeving, karakteristieke gebouwen en in willen steken op het verbinden van maatschappij en boerenerf hebben er toe geleid dat Boerderij De Eikenhorst meer is dan alleen een erf met stallen voor paarden, koeien en machines.  Vanaf begin juni 2014 bieden wij groepen, families, bedrijven de mogelijkheid om hier in een gezellig samen zijn, diverse boerenspelen zoals Boerenbowling, maar ook een Boerenzeskamp en zelfs een Agrolympics uit te oefenen. Tevens is ons schitterende boerenterras, met geweldig uitzicht op het Wijchense Ven, vanaf die tijd geopend. 

Boerderij De Eikenhorst
Fam. Sengers

Adres:
Eikenhorst Wijchen
Staddijk 1
6603 LM Wijchen

Tel.   : 024-641 89 22
Mob.: 06-107 129 82.

Openingstijden
Theehuis & Boerenspelen
De Eikenhorst Wijchen


Het hele jaar geopend op:

Woensdag: 10.00-16.30 uur

Donderdag: 10.00-16.30 uur
Vrijdag: 10.00-16.30 uur
Zaterdag: 09.00-16.30 uur
Zondag: 09.00-16.30 uur

Andere tijden in overleg.

In de maanden juni, juli en augustus zijn wij iedere dag geopend.

Social media

Volg ons ook op Social media en blijf op de hoogte van onze acties en activiteitenAanmelden voor onze nieuwsbrief

U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief die u dan 2x per jaar ontvangt

Aanmelden

Contact

Eikenhorst Wijchen
Staddijk 1
6603 LM Wijchen

Tel.:  024-641 89 22
Mob.: 06-107 129 82.
Eikenhorst@kpnmail.nl
www.eikenhorstwijchen.nl

© Eikenhorst Wijchen 2019  |  Website: Imago Design